ตะเพียนน้อยๆยังถูกแยกสกุลไม่จบ

http://t.co/tDVmVXA2

ใครว่าไงไม่รู้แต่ไม่ตามแล้ววุ้ย ระดับชนิดผมเป็น splitter แต่ระดับสกุลขอเป็น lumper ดีกว่า

Comments

ความเห็นที่ 1

ความเห็นที่ 2

ก็ต้องไปดูเหตุผลที่จับแยกแหละว่าเราเห็นตามนั้นหรือไม่ เพราะผมเองบางทีก็สวมวิญญานทั้ง splitter และ lumper ในทุกระดับ taxa

ความเห็นที่ 2.1

เหมือนผมเลยครับพี่น้อท ระดับสกุลผมเห็นด้วยถ้าจะแยกโดยมีทั้งโมเลกุลและสัณฐานวิทยาอย่างหยาบสนับสนุน แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยในกรณีที่มีโมเลกุลสนับสนุนแต่หาลักษณะทางกายภาพจำแนกยากมาก ยกตัวอย่างเช่น ต้องตัด section แล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ จึงจะพบลักษณะจำแนก

แต่มีบางกรณีที่ยังไงก็ต้องแยกเพราะโมเลกุลบอกว่ารวมกับใครไม่ได้ แต่ยังหาลักษณะจำแนกได้ยากอยู่ กรณีนี้ก็จนใจครับ ต้องหาลักษณะหลายๆอย่างมาช่วยกันแยก แต่ละลักษณะแยกไม่เด็ดขาดแต่รวมกันเข้าก็มีน้ำหนัก ผมไม่รู้ว่าในสัตว์มีแบบนี้เยอะไหมครับ ในพืชพบเห็นได้บ่อยๆเลยครับ

ความเห็นที่ 3

ดูกระโหลกแล้ว ก็น่าเข้าเค้าอยู่ที่จะแยกสกุล อย่างในปลาซิว ทั้งกระดูก DNA ก็ confirm ในการแยกสกุลมาแล้ว กรณีตะเพียนทราย/น้ำตก-แก้มช้ำ-เสือข้างลาย นี่น่าคิดมาก ยิ่งเอา biogeography มาเทียบ ก็น่าจะเห็นความเป็นไปได้และแนวโน้ม

ความเห็นที่ 4

กรณีซิวแคระ 3 จุด จากกุดทิงเจอมาแล้ว เดิมก็จะdescribe เป็น rasbora พอดองใสจะนับข้อกระดูก เจอ Weberian App. กะ จำนวนก้านครีบหาง ที่ต่างจากซิวเอามากๆ เลยได้สกุลใหม่ Boraras พอทีหลัง Te Yu Liou มาใช้ DNA เลยยิ่ง confirm