< - - - - สอบถามเรื่องชื่อของแมลงครับ - - - ->

Comments

ความเห็นที่ 1

แมลงวันหัวบุบ (robber fly) ครับ 

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ