< - - - - สอบถามเรื่องชื่อของแมลงครับ - - - ->

กำลังเห่อถ่ายมาโครแต่ยังไม่ค่อยรู้จักชื่อครับเริ่มจากตัวแรก

Comments

ความเห็นที่ 1

ตัวที่สอง
m088.jpg

ความเห็นที่ 2

ตัวที่สาม
m089.jpg

ความเห็นที่ 3

ตัวสุดท้ายครับ
m090.jpg

ความเห็นที่ 4

ภาพที่ 2 มวนแดงฝ้าย หรือเปล่าครับ 

ความเห็นที่ 5

รู้แค่คร่าวๆคือ  ด้วง มวน แมลงวัน ด้วง(เต่าทอง) ตามลำดับครับ

ความเห็นที่ 6

2. มวนแดงฝ้าย
3. แมลงวันขาโหย่ง (stilt-legged fly)
4. ด้วงเต่าลายแถบขวาง Coccinella trasversalis 

ความเห็นที่ 7

ขอบคุณครับ