ปูอะไร จากช่องเย็น

Comments

ความเห็นที่ 1

ดูคล้ายๆกับของพาเจริญ ที่ตอนนั้นคาดว่าจะเป็นชนิด Takpotamon maesotense

ความเห็นที่ 2

อารมณ์มันน่ามีปูแสมภูเขาบ้างเนอะ

ความเห็นที่ 3

เคยถ่ายจากแม่สอดเป็นตัวกลมๆสีส้มๆมีขน และตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้...

ความเห็นที่ 4

เห็นภาพของพาเจริญมีทั้ง 2 สีอ่ะพี่ ที่เคยโพสต์ๆมา หน้าตามันเหมือนกันด้วย

ปูแสมภูเขาคิดว่าน่าจะเจอเฉพาะโซนจังหวัดที่ไม่ไกลฝั่งมากนะครับ