ลิ้นหมาสยาม?

Comments

ความเห็นที่ 1

Euryglossa siamensis (Sauvage, 1878)

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ เก็บได้อีกชนิด