อยากทราบชื่อเห็ดครับ

เข้าใจว่าเป็น fungi ครับ อยากทราบว่าเรียกว่าอะไร ขอบคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เอาภาพมาเพิ่มครับ
1170.jpg

ความเห็นที่ 2

Family Clavariaceae. If you go to flickr.com and search for "Clavulina corallinorosacea" you find a species which is very similar to or identical with your specimens.

Erwin

ความเห็นที่ 3

ภาษาไทยเรียกเห็ดในวงศ์นี้ว่าเห็ดปะการังครับ

ความเห็นที่ 4

สวยมากค่ะ :)

ความเห็นที่ 5

คล้าย Clavaria rosea Fr. ปะการังสีกุหลาบ

ความเห็นที่ 5.1

ความจริงรากศัพท์ของ rosea มีความหมายอ้างถึงสีแดงเท่านั้นครับ

ความเห็นที่ 6

โฮ๊ะ งามจริงๆ

ความเห็นที่ 7

Thank you Erwin, และขอบพระคุณทุกท่านครับ ที่ให้แนวทางในการสืบค้น ทำให้ทราบว่าเป็น Clavaria rosea Fr.ครับ