เอกสารฟรีจาก WWF : ยักษ์ใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

http://awsassets.panda.org/downloads/new_river_of_giants_report_14_may_2...

ตามนี้เลยครับ ดูว่าการสร้างเขื่อนในแม่โขงตอนล่างจะกระทบปลาอะไรบ้าง...

Comments

ความเห็นที่ 1

yes