<สอบถาม> เรื่อง เห็ดๆ เป็นพันธุ์อะไร

อยากทราบว่า เห็ดในรูปข้างล่างนี้เป็นสายพันธุ์อะไร สามารถนำมาทำเป็นยาได้หรือไม่