Clip: นกยูงไทยป้อกันที่แก่งลานนกยูงด้านหลังคือลำน้ำแม่วงก์ จากภาพคาดว่าถ่ายจากบริเวณที่จะเป็นสันเขื่อนแม่วงก์เลยครับ จะหาดูนกยูงไทยในสภาพกึ่งธรรมชาติ ได้ง่ายๆแบบนี้ที่ไหนอีก?