อยากทราบชนิดของสัตว์เล็กๆในทะเลสาบสงขลา

Comments

ความเห็นที่ 1

พี่ตา หรอครับ 

ความเห็นที่ 2

รูปที่ 7 รูปตัวอ่อนแมลงปอยักษ์ (วงศ์ Aeshnidae) ครับ

ความเห็นที่ 3

ลงถึงสกุลไหวไหมท่าน

ความเห็นที่ 4

ไม่ใช่พี่ตาหรอกค่ะ
ไม่ต้องลงถึงสกุลก็ได้ เอาแค่ Family 

ความเห็นที่ 5

 1-3 ปูแมงมุมน้ำจืด ดูไม่ชัดครับแต่ 1 กับ 3 อาจจะเป็น Neorhynchoplax exigua ที่พบครั้งแรกจากทะเลสาบสงขลา ตัวที่ 2 ไว้จะลองค้นเอกสารอีกทีครับ