ย่อยข่าวยามว่าง: ผึ้งสามารถรับรู้สนามไฟฟ้าบนดอกไม้ได้!เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาผึ้งออกไปหาน้ำหวานนั้น มันจะใช้เบาะแสจากการมองเห็นและกลิ่นเป็นหลัก (ได้แก่ สีสัน ลวดลาย ผิวสัมผัสของกลีบดอก ความชื้นใกล้กับกลีบดอก การสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูง และกลิ่นหอม) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผึ้งเข้่าหาดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ดอกไม้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายละอองเกสรและการผสมเกสรได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การติดผลและเมล็ดมากขึ้นนั่นเองครับ

ข้อมูลเบาะแสข้่างต้นเป็นที่รับรู้กันมานานมาตั้งแต่สมัยอลิสโตเติล (Aristotle) และไม่มีการค้นพบเบาะแสใหม่ๆ อีกเลย จนกระทั่งการศึกษาปัจจุบันได้้ค้นพบเบาะแสใหม่ขึ้นมานั่นคือ ผึ้งหึ่ง (bumblebees; 
Bombus terrestris) สามารถรับรู้ถึงสนามไฟฟ้ารอบๆ กลีบดอกไม้ได้ สนามไฟฟ้านี้จะมีความแตกต่างกันไปในดอกไม้แต่ละชนิด (ภาพด้างล่าง) ผึ่งหึ่งนี้สามารถเรียนรู้ความแตกต่างดังกล่าวได้ อีกทั้งยังใช้สนามไฟฟ้านี้ในการบอกว่าดอกไม้ดอกนั้นโดนผึ้งตัวอื่นมาเอาน้ำหวานไปแล้วหรือไม่อีกด้วยครับ

เอกสารอ้างอิง: 
Clarke, D., H. Whitney, G. Sutton and D. Robert. 2013. Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees. Science 1230883. http://www.sciencemag.org/content/early/2013/02/20/science.1230883

Comments

ความเห็นที่ 1

yes ถ้ารู้ว่าสัตว์แต่ละชนิด มองเห็นภาพเป็นยังไงคงสนุก

ความเห็นที่ 1.1

yes

ความเห็นที่ 2

ไอ้หย่ะ

ความเห็นที่ 3

โว้ว ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ