แมลงปอจากป่าสนอินทนนท์

ไม่ทราบว่าทั้ง 2 ตัวเป็นชนิดเดียวกันไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

เพศเดียวกันคือ เพศเมียครับ แต่คนละชนิดครับ

ภาพแรก แมลงปอเข็มสีพื้นเขียวมะกอก Ceriagrion olivaceum 
ภาพสอง แมลงปอเข็มเรียวสามสี Aciagrion pallidum 

ความเห็นที่ 2

ตัวแรกดูไม่ออกเลยว่าเป็น Ceriagrion olivaceum