การฝึกปฏิบัติการอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ แนวชีววิทยา ปักษีวิทยา บรรยากาศสนุกสบาย ๆ ขอบคุณมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เชิญครับ

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร สอนการวาดภาพทางชีววิทยา ด้านปักษีวิทยา นอกจากความรู้ที่มีแล้ว สิ่งสำคัญที่คนเป็นวิทยากรจะต้องทำคือการ เตรียมการสอน การวางแผนการสอน และสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการสอนให้ง่าย สนุก และน่าสนใจ เร็ว ๆ นี้ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร เลยต้องทำงานบ้านกันหน่อย ทั้งทำสมุดภาพสเก็ตด้วยสีไม้ และรูปแบบตัวอย่างการวาดด้วยสีน้ำซึ่งจะอบรมกัน รวมทั้งคิดมุขตลกแฝงสาระทางวิชา (การสอนที่ดีคือ การสอนให้รัก และสนุกไปกับการเรียน เมื่อเกิดความรักความสนใจ ก็จะเกิดแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป) อยากให้ผู้เรียน ได้รับความรู้มากที่สุด ชอบให้ศิษย์คิดล้างครู ครับ ขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มหิดล เกษตรศาสตร์ จุฬา และจาก สสวท รวมทั้งมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดีดีครั้งนี้ มหาิวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาอุทยานแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม และทีมงานคุณภาพทุกท่านครั

 

Comments

ความเห็นที่ 1

น่าสนุกดีครับ