เพลี้ยและด้วงชนิดใด

เพลี้ย(น่าจะ)มีขนาดเล็ก สีขาว บริเวณท้ายเหมือนถูกตัด ดูแปลกตาดีครับ พบบนอุทยานฯภูกระดึง จ.เลย เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเป็นแมง/แมลงชนิดใดครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ด้วงชนิดนี้ พบบนภูหลวง จ.เลย ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา
ด้วงไม่รู้ชื่อ

ความเห็นที่ 2

ด้วงคราม Enoplotrupes sharpi ครับ เพศเมีย

ความเห็นที่ 2.1

ขอบพระคุณครับ