ถามชื่อแมลงปอครับ

  ขอบรบกวนพี่ๆด้วยครับ  ผมกำลังฝึกดู / จำแนก แมลงปอครับ

แมลงปอตัวนี้ใช่แมลงปอเสือใหญ่มัตสึกิ  หรือไม่ครับ

ขอบคุณเวบsiamensis  ขอบคุณทุกกระทู้ที่ตอบมากครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

และสองภาพนี้ใช่ตัวเดียวกันหรือไม่(แมลงปอเสือใหญ่มัตสึกิ )
1 2

ความเห็นที่ 2

เป็นคนละตัวและคนละเพศ แต่ชนิดเดียวกันครับ

ความเห็นที่ 2.1

ขอบคุณพี่Due_n  มากครับ

ความเห็นที่ 3

แมลงปอเสือใหญามัตสึกิครับ Macrogompus matsukii ปลายรยางค์เป็นสีขาว แต่แมลงปอเสือใหญ่ที่ปลายรยางค์สีขาวแบบนี้ยังมีอีกครับ

ความเห็นที่ 3.1

ขอบคุณครูเล็กมากครับ

พอจะแนะนำหนังสือเกี่ยวกับแมลงปอ  รายละเอียด  การจำแนก

และสถานที่จำหน่ายด้วย  ขอบคุณมากครับ 

ความเห็นที่ 3.1.1

ผมมีใช้เล่มเดียว คือหนังสือ Atlas of The Dragonflies of Thailand ซื้อจากแผงขายหนังสือสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา เป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องการจำแนก แต่เป็นเรื่องการแพร่กระจายของแมลงปอในจังหวัดต่างๆ ของไทยที่ผู้เขียนสำรวจไว้เมื่อก่อนปี 1999 เท่าทราบน่าจะยังมีขายอยู่ที่โรงเรียนเซ็นคาร์เบรียล กรุงเทพฯ โดย Bro. อำนวย ปิ่นรัตน์  ส่วนของต่างประเทศก็ไม่ทราบแหล่งขายครับ