ตั๊กแตน

สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อไทยและชื่อวิทยฯของตั๊กแตนครับ พบที่ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ