ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน จ.เลย

สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อของผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืน ซึ่งพบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ตัวบนน่าจะเป็นผีเสื้อเณรยอดไม้ครับ

ความเห็นที่ 2

ผีเสื้อกลางวัน น่าจะเป็นกลุ่มผีเสื้อหนอนใบกุ่มนะครับ จากลักษณะของปีก 

อาจจะเป็น ผีเสื้อหนอนใบกุ่มมลายู ครับ 

ความเห็นที่ 2.1

ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 3

สำหรับ Moth นั้น ไม่ทราบว่าเป็นสกุล นั้น นั้นนั้นArichanna (ยังไม่ทราบชนิด) วงศ์ GEOMETRIDAE ใช่ไหมครับ?

ความเห็นที่ 3.1

คิดว่าใช่ครับ

พอดีผมเป็นแค่คนชอบถ่ายรูปผีเสื้อครับ เรื่องสกุล กับ ชนิด นี่บอกเลยว่า ไม่ทราบ
จำได้แต่ชื่อ ครับ cheeky