ปลาอะไร??

คือปลาอะไรอะครับได้มาจากลำคลอง จ.ภูเก็ต

Comments

ความเห็นที่ 1

ปลาหัวตะกั่ว  Aplocheilus pancha

ความเห็นที่ 1.1

แก้ไขครับ Aplocheilus panchax 

ผมพิมพ์ตกตัว x ท้ายชื่อวิทย์ไปครับ --*

ความเห็นที่ 2

หัวกั่ว

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 4

* Aplocheilus panchax

ความเห็นที่ 4.1

ขอบคุณครับ yes
รีบพิมพ์จัด ตกตัว X