Moth ทุ่งสองห้อง

        สวัสดีครับ ขอสอบถามผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ พบในบ้านที่ทุ่งสองห้องในกรุงเทพฯนี่แหละครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

       ไม่ทราบว่าเขามีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไรครับ

ความเห็นที่ 2

ไม่ทราบชื่อมอธ แต่ทราบว่าอยู่บ้านใกล้กันครับ ... ฮา

ความเห็นที่ 3

Hypena cf. quadralis

ความเห็นที่ 3.1

ขอบพระคุณครับ แต่ไม่มีชื่อไทยหรือครับ