แมลงและแมง ณ อุทยานฯกุยบุรี

      สวัสดีครับ รบกวนสอบถามชื่อไทย ชื่อวิทยฯ และวงศ์ของแมลงและแมลงเหล่านี้ครับ รูปแรกเป็นแมลงปอ

Comments

ความเห็นที่ 1

      รูปที่2เป็นแมลงปออีกชนิดหนึ่งครับ

ความเห็นที่ 1.1

รูปที่2เป็นแมลงปออีกชนิดหนึ่งครับ

แมลงปอชนิดที่2

ความเห็นที่ 2

แมงมุมที่ดูแปลกตาครับ ยังไม่ทราบชื่อของเขา

แมงมุม

ความเห็นที่ 3

ผีเสื้อไม่ทราบชนิดครับ

ผีเสื้อ

ความเห็นที่ 4

แมลงปอ 1. แมลงปอบ้่านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis ตัวผู้
แมลงปอ 2. แมลงปอบ้านเสือลายเขียว Orthetrum sabina ตัวผู้
ทั้งสองชนิดอยู่ในวงศ์ Libellulidae ครับ

ความเห็นที่ 4.1

ขอบพระคุณมากๆครับ