เห็ด ณ กุยบุรี

พบเห็ดชนิดนี้ในอุทยานฯกุยบุรีครับ ไม่ทราบชื่อ