นกทะเล ถ่ายที่หาดตาแหวน เกาะล้าน พัทยา ใช่นกยางเขียวไหมครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เป็นนกยางทะเลครับ

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณครับ นึกว่ามีแต่สีขาว

ความเห็นที่ 2

ยางทะเลส่วนใหญ่เป็นเทาเข้มแบบในภาพครับ

http://www.siamensis.org/species_index#6807--Species%20:%20Egretta%20sacra