ประกวดภาพถ่าย :: งานวันประมงน้อมเกล้าฯ หัวข้อ "อัศจรรย์เรือประมงไทย"ขอเชิญประกวดภาพถ่ายงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จฯ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หั ว ข้ อ " อั ศ จ ร ร ย์ เ รื อ ป ร ะ ม ง ไ ท ย "

http://extension.fisheries.go.th/UserFiles/File/pdf_public/nomklao_photo...

Comments

ความเห็นที่ 1

คือเอาแอคชั่นเด็ดๆ หรือวิวเรือประมงสวยๆใช่ไหม

ความเห็นที่ 1.1

คงประมาณนั้นมั่งพี่ ผมก็ไม่แน่ใจ ไม่เคยได้ที่1 กับเขาสักปีเลย (เฉพาะสนามนี้  ตัดสินแปลกๆ)

ความเห็นที่ 1.1.1

จัดภาพโลมากระโดดไปกับเรือ หรือปลานกกระจอกบินอยู่ข้างเรือดิ อิอิ 

ความเห็นที่ 1.1.1.1

yes ฝันว่าวาฬบรูด้า กับเรือประมง ฮ่าๆๆ

ความเห็นที่ 2

เจอกัน!