สอบถามชื่องูครับ

สอถามชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ของูที่เห็นในภาพครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

น่าจะงูงอดไทย Oligodon taeniatus

http://www.siamensis.org/species_index#3948--Species : Oligodon taeniatus

ความเห็นที่ 2


ขอบคุณครับ คล้าย ๆ กับ งูงอดหลังลาย Oligodon darsolateralis ในหนังสือลายงูไทย ปีผลิต 2544  

ความเห็นที่ 3

หนังสือลายงูไทยมีข้อผิดพลาดหลายที่ครับ