เกษตรแฟร์ 57 :: พบกันบูธ"สยามเอ็นซิส"

เ ก ษ ต ร แ ฟ ร์ ป ร ะ จ ำ ปี พ. ศ. 2 5 5 7 

พบกันบูธ "สยามเอ็นซิส" อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08:30-18:00 น.

ปล. ขอภัยที่เอาภาพมาลงช้า กว่าจะจัดตู้ลงปลาเสร็จ ล่อไปสี่ทุ่มกว่าๆ frown

 

 

Comments

ความเห็นที่ 1

ภาพบรรยากาศ
บ่ายๆ ยกโต๊ะคนเดียวหลังแทบเคล็ด เย็นๆค่ำๆ รอน้องๆมาจัด

ความเห็นที่ 2

ภาพบรรยากาศฝั่งตรงข้าม ปลาอาเซียน


ตู้ว่างที่เหลือตอนนี้
ตู้ 24 นิ้ว ว่าง 13 ใบ
ตู้ 36 นิ้ว ว่าง 1 ใบ

ปลาในภูมิภาคอาเซียน

ความเห็นที่ 3

ออกข่าวสำนักต่างๆ  
ช่อง 9 ตากล้องช่องนี้สนใจซิวสมพงษ์กับปลาค้อจุฬาภรณ์มาก ช่อง 5