ผีเสื้อกลางคืน และมวน จ.เลย

        สวัสดีครับ ขอสอบถามผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ พบในตัวเมือง จ.เลย เมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

        และเจ้ามวนตัวนี้ก็พบในตัวเมือิงเลยเช่นกันครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
มวน(กางปีก) มวน(หุบปีก)

ความเห็นที่ 2

        ตัวสุดท้ายเป็นแมลงที่ไม่รู้จักชื่อครับ
แมลง แมลง

ความเห็นที่ 3

ตัวสุดท้ายน่าจะพวกเต่าแตง

ความเห็นที่ 3.1

       ขอบพระคุณครับครูเล็ก พอจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาไหมครับ

ความเห็นที่ 4

น่าจะเป็นตัวนี้ครับ Aulacophora similis ไม่ก็ Aulacophora indica ไม่แน่ใจครับ เคยเห็นตัวแต่ชนิดไหนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกครับ

ความเห็นที่ 4.1

ขอบพระคุณครับ ผมค้นหาแล้วเป็นชื่อวิทยฯชื่อแรกครับ

ความเห็นที่ 5

ผีเสื้อหนอนกระทู้ตัวแรก Cyclodes omma F.Noctuidae ไม่ทราบชื่อไทยครับ

ความเห็นที่ 5.1

ขอบพระคุณครับ