ปลา..หน่วยฯองทั่ง

        ปลาที่พบนี้ พบบริเวณลำห้วยองทั่งที่ไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์ ภาพอาจจะไม่ชัดนัก ซึ่งต้องขอภัยด้วยครับ ขอทราบชื่อของเขาด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ปลาหนามหลัง หรือ ปลาหยอกทราย หรือ ไอ้หยอก Mystacoleucus marginatus เป็นปลาลำธารและแหล่งน้ำไหลที่พบได้บ่อยมากครับ

ความเห็นที่ 2

       ขอบพระคุณครับ ถ่ายภาพปลาในน้ำนี่ยากจริงๆครับ