ปู จ.ชุมพร

ขอวอบถามเจ้าปูตัวเล็กตัวนี้ครับ พบที่หาดแหลมสน จ.ชุมพร ใช่..ปูลมหรือไม่ครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

ปูทหาร Dotilla wichmani น่าจะยังไม่เต็มวัยเท่าไหร่ครับ

ความเห็นที่ 2

ขอบพระคุณครับ