มาอีกแล้วค่ะ สอบถามว่างูอะไร อันนี้เข้าของบ้านที่อยู่หลังบ้านค่ะ

สอบถามค่ะว่างูชนิดใด มีพิษใหมค่ะ และ ลักษณะนิสัยค่ะ
โดนแมวกัด ค่ะ เข้าไปถึงในห้องนอนค่ะ

Comments

ความเห็นที่ 1

งูสายม่านพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus) / Common Bronzeback / Non-Venomous

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณค่ะ

ความเห็นที่ 1.1.1

ไม่มีพิษใช่ใหมค่ะ?

ความเห็นที่ 2

์Non-Venomous (แปลว่าไม่มีพิษครับ)

ความเห็นที่ 2.1

ขอบคุณค่ะ