วิทย์ชิดศิลป์ นกปากกบปักษ์ใต้ Gould's Frogmouth

อนุเคราะห์ภาพถ่ายสวย ๆ 
พี่วิทวัส นวลอินทร์ ครอบครัว kmm และน้อง
มายด์นักถ่ายภาพธรรมชาติวิทยาตัวน้อย
ภาพวาดพัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ภาพวาดสีน้ำ นกปากกบปักษ์ใต้ Gould's Frogmouth