ถามผู้รู้เรื่องแมลงค่ะ ตัว Barium beetle ชื่อภาษาไทยว่าอะไรคะ

เป็นนักแปลสารคดีค่ะ แล้วเจอชื่อ Barium Beetle (สะกดตามในสคริปต์สารคดี BBC)

หาในกูเกิ้ลแล้วไม่พบข้อมูลเลย จึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ใน siamensis ค่ะ

ข้อมูลที่ในสารคดีอธิบายถึงแมลงชนิดนี้ คือ ตัวเหม็นมาก และวางไข่ในซากสัตว์ค่ะ

สถานที่ในสารคดีที่พบแมลงตัวนี้คือ ป่าในพม่า ค่ะ

หากใครรู้ (หรือสันนิษฐาน) ว่า Barium Beetle คือแมลงอะไรในภาษาไทย ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

Comments

ความเห็นที่ 1

ลองถามคนอื่นดูก็มีความเห็นตรงกันคือ น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดมากกว่าครับ และน่าจะหมายถึง ด้วงซากสัตว์ American burying beetles (Nicrophorus americanus) ในวงศ์ Silphidae นะครับ

ความเห็นที่ 2

เนื้อความในบท 

03:26
Not all babies are cute and cuddly. Animal babies come in all shapes, sizes, colors, and patterns. Some animal babies metamorphose, or change their body shapes over time. Meet the American barium beetle.Barium beetle babies are called grub. These thick, pale, worm-like babies look nothing like their parents.Male and female adults are bright, orangey-red and black in color and have hard exoskeletons. This thick, strong exoskeleton protects the adults from many invertebrate predators.
 
03:59
American barium beetle larva must undergo metamorphosis to become adult, much like a caterpillar changes to become a butterfly. A huge change like this requires a huge amount of energy, and that means a lot of food. So what kind of grub do these grubs like the most? Carrion or animal remains. After feeding on carrion,these nurturing parents regurgitate or spit up this tasty, pasty treat for their young ones to eat. Gross? May be. Efficient? Absolutely.