สอบถามชื่่อปูค่ะ


จากป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ค่ะ

Comments

ความเห็นที่ 1

ภาพแรกปูแสมสกุล Perisesarma น่าจะเป็น P. eumolpe ครับ

ภาพที่ 2 ปูก้ามดาบปากคีบ Uca forcipata

ภาพที่ 3 น่าจะปูแสมสกุล Pseudosesarma และน่าจะเป็นชนิด P. moeshi