ปู..บางชัน จ.จันทบุรี

        สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อปู ซึ่งบันทึกภาพได้ที่บางชัน..หมู่บ้านไร้แผ่นดิน และเกาะกลาง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ครับ ชนิดแรก คือ "ปูแสมลาย"หรือ"ปูแสมแกละ" ชื่อสามัญ Mottle Shore Crab ชื่อวิทยฯ Grapsus albolineatus ใช่ไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

        ชนิดที่2 คือ "ปูเปี้ยวปากคีบ" ชื่อสามัญ Forceped Fiddler Crab ชื่อวิทยฯ Uca forcipata ใช่ไหมครับ?
ปูเปี้ยวปากคีบ01.jpg ปูเปี้ยวปากคีบ02.jpg ปูเปี้ยวปากคีบ03.jpg

ความเห็นที่ 1.1

นิ้วก้ามอันบนมี 2 ร่อง กับลายขาวฟ้าสามจุดบนกระดอง น่าจะเป็นปูก้ามด้าบก้ามยาว Uca paradussumieri วัยยังไม่โตเต็มที่ครับ

ความเห็นที่ 1.1.1

        ขอบพระคุณครับ ดูยากจริงๆ

ความเห็นที่ 2

        ชนิดที่3 ไม่ทราบว่าเป็นปูก้ามดาบชนิดใดครับ? ก้ามใหญ่มีสีแดงอมส้ม
ปูชนิด3 01.jpg ปูชนิด3 02.jpg

ความเห็นที่ 2.1

ปูแสมก้ามยาว Metaplax elegans 

วงศ์ปูแป้น Varunidae ครับ

ความเห็นที่ 2.1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 3

        ชนิดที่4 คล้ายชนิดที่3 ต่างกันที่กระดอง และก้ามใหญ่มีสีส้มครับ
ปูชนิด4.jpg

ความเห็นที่ 3.1

เหมือนจะเห็น 2 ร่องบนนิ้วบนเหมือนภาพก่อนครับ

ความเห็นที่ 3.1.1

       มี2ร่องบนก้ามปูใหญ่อันบนครับ แสดงว่าเป็น..ปูก้ามด้าบก้ามยาว(ยังโตไม่เต็มที่) ชื่อวิทยฯ Uca paradussumier ใช่ไหมครับ? เพียงแต่มีก้ามปูคนละสี ถูกไหมครับ?

ความเห็นที่ 3.1.1.1

สีมันแปรผันได้ แล้วตัวนี้ก็ดูเด็กกว่าตัวก่อนด้วยครับ ก้ามยิ่งโตยิ่งยาว จนเต็มวัยก้ามจะยาวเลยตัวไปเยอะครับ สีก็จะยังเปลี่ยนไปเรื่อยอีก

ความเห็นที่ 3.1.1.1.1

        ขอบพระคุณมากๆครับ

ความเห็นที่ 4

        ชนิดที่5 คือ "ปูลมเล็ก" ชื่อสามัญ Smaller Ghost Crab ชื่อวิทยฯ Ocypode macrocera ใช่ไหมครับ?
ปูลมเล็ก.jpg

ความเห็นที่ 4.1

ลูกปูลมตายาว Ocypode ceratophthalma ครับ 

Ocypode macrocera ยังไม่มีรายงานพบในบ้านเราครับ ถ้าลองค้นภาพชื่อนี้ใน google ดูจะเห็นเป็นปูตัวสีแดงทั้งตัว และตัวก็ไม่ได้เล็กอะไร ชื่อที่เคยใช้นี้จึงน่าจะเกิดจากการจำแนกผิด แต่มีการนำไปใช้ในคู่มือที่เข้าถึงได้ทั่วไป ก็เลยใช้กระจายกันไปทั่ว รวมถึงในเว็บเผยแพร่ความรู้ในบ้านเรา ส่วนลักษณะสำคัญของชนิดนี้ตามในคีย์คือปลายก้ามข้างเล็กจะไม่เรียวแหลม 

ความเห็นที่ 4.1.1

        ขอบพระคุณครับที่ช่วยเพิ่มความรู้ให้ผมได้มากขึ้น

ความเห็นที่ 5

        ชนิดที่6 คือ "ปูแสมก้ามแดง" ชื่อสามัญ Red-claw Marsh Crab ชื่อวิทยฯ Chiromanthes eumolpe ใช่ไหมครับ?
ปูแสมก้ามแดง.jpg

ความเห็นที่ 5.1

ปูแสมก้ามยาว Metaplax elegans เช่นเดียวกับข้างบนครับ

ความเห็นที่ 5.1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 6

        ชนิดที่7 พบตามป่าชายเลน
ปูชนิด7 01.jpg ปูชนิด7 02.jpg

ความเห็นที่ 7

        ชนิดที่8 พบตามป่าชายเลน คล้ายชนิดที่7 แต่ต่างกันที่สีแลลายของกระดอง
ปูชนิด8.jpg

ความเห็นที่ 8

        ชนิดที่9 พบตามป่าชายเลน
ปูชนิด9.jpg

ความเห็นที่ 8.1

ปูแสมน่าจะชนิด Perisesarma indiarum 

จะคล้ายกับชนิก P. eumolpe แต่ในภาพนี้สังเกตเห็นตุ่มบนขอบบนนิ้วที่มีขนาดใหญ่กว่า P. eumolpe

ความเห็นที่ 8.1.1

        ขอบพระคุณครับ รู้สึกว่าดูยากกว่าพรรณไม้ที่ผมชื่นชอบเสียอีก

ความเห็นที่ 9

        ชนิดที่10 พบตามป่าฃายเลน
ปูชนิด10.jpg

ความเห็นที่ 9.1

แสมก้ามยาว M. elegans เพศเมีย

ความเห็นที่ 9.1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 10

        ชนิดที่11 พบตามเกาะแก่ง
ปูชนิด11.jpg

ความเห็นที่ 10.1

ปูหินก้ามฟ้า Thalamita crenata
วงศ์ปูม้า Portunidae

ความเห็นที่ 10.1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 11

        ชนิดที่12 คือ "ปูแสมหิน"ใช่ไหมครับ? หากใช่..ไม่ทราบว่าเป็นชนิดใดครับ
ปูแสมหิน.jpg

ความเห็นที่ 11.1

ปูใบ้ตาแดง Eriphia sp. น่าจะ E. ferox

ความเห็นที่ 11.1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 12

        ชนิดที่13 พบตามเกาะแก่ง
ปูชนิด13.jpg

ความเห็นที่ 12.1

เช่นเดียวกับภาพก่อน

ความเห็นที่ 12.1.1

        คือ "ปูใบ้ตาแดง" ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 13

ปูแปลกๆ ทั้งนั้นเลยครับ

ความเห็นที่ 14

ต้นกระทู้ ปูแสมแกละ Grapsus albolineatus ถูกแล้วครับ ภาพอยู่ในน้ำที่ว่าเป็นภาพคราบของมันครับ สังเกตที่ลูกตาของมันจะใสแจ๋ว

ความเห็นที่ 14.1

        ถึงได้ว่าตัวอยู่ในน้ำอยู่นิ่งมาก ไอ้ตัวผมก็ค่อยๆขยับตัว กลัวเขาจะวิ่งหนี

ความเห็นที่ 15

ปูชนิด 7 กับ 8 เป็นปูก้ามดาบเพศเมีย ไม่ได้จำแนกมานานแล้ว ต้องขอติดไว้ก่อนครับ เพราะต้องใช้เวลาค้นอ่านเอกสารอีกที

ความเห็นที่ 15.1

       ขอบพระคุณครับที่กรุณาสละเวลาช่วยให้คำแนะนำ

ความเห็นที่ 16

ได้ความรู้เยอะเลยครับ ขอบคุณครับ