กิ้งก่าที่พบในอุทยานฯภูสวนทราย จ.เลย

        ไม่ทราบว่าเป็นกิ้งก่าชนิดใดครับ พบในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

Comments

ความเห็นที่ 1

กิ้งก่าแก้วครับ Calotes emma

ความเห็นที่ 1.1

        ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 2

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเป็น

Acanthosaura lepidogaster

ความเห็นที่ 3

        ขอบคุณครับ..งงเลยทีนี่

ความเห็นที่ 4

มายืนยันให้คุณไอ้ลูกทุ่งครับ กิ้งก่าเขาหนามเล็ก Acanthosaura lepidogaster  ตัวเมีย
ลักษณะที่ใช้พิจารณาคือ เกล็ดข้างตัวเป็นเกล็ดเล็กๆจนดูแทบไม่เป็นเกล็ด ผสมกับเกล็ดที่มีลักษณะเป็นตุ่มใหญ่ๆที่ข้างตัว และหางสั้น(ยาวไม่เกินสองเท่าของความยาวตัว) มีเขาหนามเล็กๆเหนือหลังตา ถ้ามีภาพด้านข้างชัดๆ ก็จะเห็นแผงหนามที่หลังคอไม่เชื่อมต่อกับแผงหนามที่หลัง

ความเห็นที่ 4.1

        ขอบพระคุณครับ