รบกวนระบุ ชนิดพันธ์ุ ของผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ ครับ

เป็นผีเสื้อกลางคืน ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ พบที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 22.00 น.โดยประมาณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Gastropacha Species (Lappet Moth)