ทำไมชื่อนกถึงไม่มี author name

Comments

ความเห็นที่ 1

เท่าที่ลองเช็คดูก็มีนะครับ อยู่ที่ว่าเขาจะใส่หรือไม่ในการเขียนนั้นๆ แม้แต่สัตว์อื่นๆปกติก็ไม่ได้ใส่ซะทุกครั้งครับ

http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=th_decode_entities("", "...