สอบถามชื่อปูครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ปูลำห้วยสกุล Siamthelphusa ครับ ตัวในภาพเทียบกับขนาดมอสน้ำ รวมทั้งลักษณะสัดส่วนก้ามดูเหมือนจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับ

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณ คุณ นกกินเปี้ยว ด้วยครับสำหรับคำตอบ