สอบถามชื่อปลาในน้ำตกที่เขาสก

Comments

ความเห็นที่ 1

อีก 1 ตัวครับผม
ภาพที่ 3.jpg

ความเห็นที่ 2

รูปที่3 อันไหม่ครับ รูปที่แล้วไม่ชัด

ความเห็นที่ 3

ีี
image.jpg

ความเห็นที่ 4

ขอเดานะครับเพราะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่

ภาพที่ 1 ปลาตะพาก (Hypsibarbus sp.)
ภาพที่ 2 ลูกปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota
ภาพที่ 3 และภาพสุดท้าย ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus marginatus)

หากผิดพลาดประการใด รบกวนผู้รู้ให้คำชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับ