สอบถามปลาหน่อยครับ

สอบถามชนิดปฃาตัวนี้หน่อยครับ  ว่าเป็นปลาค้อชนิดไหน

Comments

ความเห็นที่ 1

ปลาอีดหางจุด http://siamensis.org/species_index#6596--Species : Lepidocephalichthys berdmorei