มวนไม่ทราบชนิด จ.เลย

        สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อไทยและชื่อวิทยฯของมวนนี้ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นมวนโล่ในวงศ์ SCUTELLERIDAE พบบนภูหลวง จ.เลย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

Comments

ความเห็นที่ 1

  ผมค้นหาข้อมูลพบแล้วครับ น่าจะเป็น..Poecilocoris druraei (Linnaeus, 1771) วงศ์ SCUTELLERIDAE