ใึครพอจะทราบว่าปลาจาด กบหนอง กบน้ำเต้า เขียดจิกเขียดทราย อ่อง ปาด เขียดงู มีโครโมโซมกี่เเท่งและกี่คู่ค่ะ