สอบถามสปีซีส์ปลาวงศ์ Cyprinidae ครับ

ขอความกรุณาจากทุกท่าน ช่วยระบุสปีซีส์ของปลาให้ผมหน่อยนะครับ
เป็นปลาน้ำจืดวงศ์ปลาตะเพียน ซิว สร้อย ที่พบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ภาพอาจจะไม่สวยเท่าไรนัก ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
และขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เริ่มที่ตัวแรกครับ
ใช่ Osteochilus melanopleura ไหมครับ ?
AK11-042.jpg

ความเห็นที่ 2

ตัวที่สองครับ
Osteochilus vittatus ?
AK02_007.jpg

ความเห็นที่ 3

ตัวที่สาม
Osteochilus microcephalus หรือเปล่าครับ
AK12-010.jpg

ความเห็นที่ 4

ตัวที่ ๔
Osteochilus lini ?
AK18-079.jpg

ความเห็นที่ 5

ตัวที่ ๕ และ ๖
ใช่ Labibarbus siamensis ทั้งสองตัวไหมครับ
Ak8_018.jpg AK16-028.jpg

ความเห็นที่ 6

ตัวที่ ๕ และ ๖
ใช่ Labibarbus siamensis ทั้งสองตัวไหมครับ
AK16-026.jpg AK18-132.jpg

ความเห็นที่ 6.1

ขอแก้ไขนะครับ
ตัวที่ ๗ และ ๘
Hypsibarbus malcolmi ?

ความเห็นที่ 7

ตัวที่ ๙ - ๑๒
ใช่ Puntius brevis ทุกตัวไหมครับ
AK03-131.jpg AK08-090.jpg AK13-009.jpg AK15-017.jpg

ความเห็นที่ 8

ตัวที่ ๑๓
เป้นวัยอ่อนของ Cosmochilus harmandi หรือเปล่าครับ ?
AK17-002.jpg

ความเห็นที่ 9

ตัวที่ ๑๔
Systomus rubripinnis ?
AK18-214.jpg

ความเห็นที่ 10

ตัวที่ ๑๕
Cyclocheilichthys repasson ?
AK19-009.jpg

ความเห็นที่ 11

ตัวที่ ๑๖
ตัวนี้ไม่มั่นใจครับว่าสปีซีส์อะไร
AK21-012.jpg

ความเห็นที่ 12

ตัวที่ ๑๗
เป็น Catlocarpio siamensis หรือ Catla catla ครับ
และสองสปีซีส์นี้ มีลักษณะภายนอกอะไรเป็นลักษณะเด่น ที่ใช้แยกออกจากกันครับ
AK23-003.jpg

ความเห็นที่ 13

ตัวที่ ๑๘

AK7-001.jpg

ความเห็นที่ 14

ตัวที่ ๑๙
AK19-003.jpg

ความเห็นที่ 15

ตัวที่ ๒๐
AK20-065.jpg

ความเห็นที่ 16

ตัวที่ ๒๑
AK32-014.jpg

ความเห็นที่ 17

ตัวที่ ๒๒ ตัวสุดท้ายครับ
AK34-009.jpg