Swallow&Swift >> Convergent evolution

นกนางแอ่น กับ นกแอ่นบินเร็ว นอกจากจะมีรูปร่างโดยทั่วไป รวมทั้งพฤติกรรมการหาอาหารคล้ายกันแล้ว ยังมีลักษณะของการทำรังที่คล้ายกันอีกด้วย คือแทนที่จะทำรังบนกิ่งไม้เหมือนนกทั่วไป กลับชอบทำรังติดกับวัสดุในแนวตั้ง เช่น กำแพง(เช่นนกนางแอ่นและนกแอ่นบินเร็วส่วนใหญ่)หรือใบไม้ขนาดใหญ่(กรณีของนกแอ่นตาล)...แม้จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ต่างกันบ้าง เช่น นกนางแอ่นสามารถเกาะจับตามกิ่งไม้และสายไฟได้ แต่นกแอ่นบินเร็วต้องเกาะกับกำแพงหรือใบปาล์มในแนวตั้งเท่านั้น
*แต่ทั้งสองกลุ่มก็ไม่ใช่เครือญาติใกล้ชิดกัน โดยนกนางแอ่นจัดอยู่ในกลุ่มนกจับคอน(Passeriformes) ส่วนนกแอ่นบินเร็วอยู่ในกลุ่มเดียวกับนกฮัมมิ่งเบิร์ด ซึ่งเป็นเครือญาติใกล้ๆกับพวกนกตบยุง/นกปากกบ อีกทีหนึ่ง

Comments

ความเห็นที่ 1

กลุ่มนกแอ่นบินเร็ว เคยเป็นนกที่ทำเอาผมสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับพวกมัน เมื่อตอนเด็กๆ อายุแค่ 8-9 ขวบ
ผมเคยนั่งเฝ้ามองพวกมันบินอยู่บนฟ้า แล้วสงสัยว่านั่นมันนกอะไร รูปร่างคล้ายนกนางแอ่น แต่ทำไมมันบินฉวัดเฉวียนไปมาในอากาศได้เป็นชั่วโมง ไม่เคยเห็นมันเกาะพักบนกิ่งไม้เหมือนนกอื่นๆเลย?แล้วมันเกาะพักที่ไหน?แต่ยังไม่มีผู้ใหญ่คนไหนให้คำตอบผมได้ในตอนนั้นเลย

แล้วข้อสงสัยของผมก็ได้กระจ่าง เมื่อเจอหนังสือเกี่ยวกับนกเล่มนึงในห้องสมุดของโรงเรียนมัธยม เมื่อตอนอายุได้ 12 ขวบ อธิบายว่าพวกมันอยู่ในกลุ่มนกแอ่นบินเร็ว เป็นนกที่มีเท้าเล็กและไม่สามารถเกาะกิ่งไม้ในแนวราบได้ ต้องเกาะนอนกับผนังถ้ำในแนวตั้ง หรือบางชนิดก็ต้องเกาะกับก้านใบตาลเท่านั้น enlightened  

ความเห็นที่ 2

ทำไมมันวิวัฒมาแบบนั้นก็ไม่รู้นะ

ความเห็นที่ 3

ตัวนี้นกแอ่นบ้านตะโพกขาว และรังของมัน(แบบเกาะติดกำแพง)
HouseSwift Nest