แมลงอะไรครับ

ภาพที่ 1 แมลงอะไรตัวขนาด 3 มม. กระโดดได้
ภาพที่ 2 แมลงอะไร ตัวขนาด 2-3 มม.

Comments

ความเห็นที่ 1

ภาพแรกเป็น แมลงกระชอนแคระ ครับ
ภาพสองเป็น ตัวอ่อนของมวน นะครับ

ความเห็นที่ 2

yes