ใช่เขียดตะปุ่มเล็ก Theloderma asperum หรือเปล่าครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

อึ่งอ่างบ้านวัยเด็กครับ

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณอาจารย์น๊อตครับ