ขอทราบชื่อวิทยาศาสตร์ กุ้งทะเล จากจังหวัดระนอง

หากท่านใดสามารถจัดจำแนกชนิดกุ้งเหล่านี้ได้ จะเป็นพระคุณทางวิชาการมากครับ  เป็นตัวอย่างกุ้งที่เก็บมาจาการทำการประมงในพื้นที่จังหวัดระนองครับ
สหัส ราชเมืองขวาง  

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุฯมากนะครับ 

ความเห็นที่ 2

เดี๋ยวว่างๆจะช่วยแงะชื่อให้ ทั้งหมดอยู่ในสกุล Metepenaeus ครับ