สอบถามชื่อปลาค่ะ

รบกวนสอบถามชื่อปลาค่ะ ข้อมูลที่ทราบเบื้องต้นคือ เป็นปลาเกร็ด ขนาดไม่ใหญ่มาก อาสัยอยู่ในแม่น้ำจัน จ.เชียงราย ลักษณะนิสัย อยู่ในน้ำไหล ใส สะอาด กินตะไคร่น้ำและสาหร่ายเป็นอาหาร มีชื่อภาษาพื้นบ้านของชาวลีซู ว่าปลาจี่ 
อยากทราบว่าเป็นปลาชนิดไหน และชื่อสามัญชื่อว่าอะไร รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

Comments

ความเห็นที่ 1

รบกวนสอบถามชื่อปลาค่ะ