งูอะไรครับ สิงหางลายหรือเปล่า

งูสิงหางลายหรือเปล่าครับ ยาวประมาณ 1.5เมตร

Comments

ความเห็นที่ 1

เพิ่มรูป close up
4a010d60-a0bf-4135-a575-9a81587f2b09.jpeg

ความเห็นที่ 2

งูแส้หางม้าสีเทา(Boiga siamensis) ครับ พิษอ่อนมาก ไม่มีอันตราย