เมือกสีเขียวๆ บนพื้นนี้คืออะไรครับ?

ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่คิดไว้ในใจว่าเป็นราสายพันธุ์หนึ่ง
แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือเปล่า ผมไม่กล้าจับมัน
ผมเอาไม้แหย่ๆ ดู มันก็หนึบๆ หยึยๆ เหมือนกันครับ