ปลาอะไรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ปลาอีด Lepidocephalichthys hasselti ครับ ปลาอีดชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์กว้างในพื้นที่ของประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่ราบ หรือ ลำรางขนาดเล็กที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อย อาหารธรรมชาติเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กครับ